Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Năm 2019, khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận 4 nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

3. Vốn điều lệ của doanh nghiệp

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty).

Ngoài ra, khi công ty có thay đổi đăng ký kinh doanh đối với các nội dung sau còn được cấp song song với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 • Thủ tục thay đổi nội dung về ngành nghề đăng ký kinh Doanh;
 • Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Do vậy, thông thường doanh nghiệp sau khi thay đổi đăng ký kinh những nội dung không ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty sẽ có 02 hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hay thường gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

I. Thay đổi tên công ty

Tư vấn lựa chọn tên, cách đặt tên công ty để khách hàng tham khảo và lựa chọn

Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi tên công ty

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thay đổi tên công ty

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thay đổi tên công ty

 Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên công ty

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan

 Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản về việc thay đổi tên công ty;
 • Quyết định về việc thay đổi tên công ty
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay tên công ty
 • Giấy giới thiệu của công ty

Quy trình thực hiện:

 •  Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi tên công ty
 • Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ
 • Nộp hồ sơ, làm các thủ tục với Phòng ĐKKD
 • Khắc con dấu pháp nhân mới và thực hiện công bố mẫu dấu trên cổng thông tin một cửa quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

II. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp.

1. Thành phần hồ sơ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Giấy ủy quyền cho Ecobiz thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ hoặc giấy giới thiệu;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

2. Quy trình thực hiện

 Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở

Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

Nộp hồ sơ, làm các thủ tục với Phòng ĐKKD

Đối với trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Lưu ý.

 Nếu thay đổi chuyển sang quận mới, hoặc tỉnh thành phố mới doanh nghiệp phải xác nhận nghĩa vụ thuế nơi trụ sở cũ và cũng phát sinh thêm thủ tục đăng ký lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp. Nếu trong cùng quận huyện thì sau khi thay đổi doanh nghiệp thông báo về sự thay đổi với các cơ quan, đối tác liên quan để ghi nhận địa chỉ mới nhằm thống nhất sử dụng địa chỉ trong chứng từ giao dịch, đặc biệt là hóa đơn chứng từ thuế, sao kê ngân hàng,…Mặt khác, trước khi doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp khác quận thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trụ sở của công ty không được là nhà tập thể và nhà chung cư.

III. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện pháp luật của công ty là ai ?

Chính là người đứng đầu của công ty và được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt công ty thực hiện các giao dịch với đối tác, khách hàng hoặc với cơ quan nhà nước để mang về lợi ích cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của từng loại hình sẽ có một số quy định khác nhau về chức danh.

2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

2.1 Thành phần hồ sơ:

1.  Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật mới (lưu ý thời hạn của các giấy tờ này hiện còn giá trị sử dụng);

2.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

4.  Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

5.  Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

6.  Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

7.  Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Ecobiz thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức soạn thảo hồ sơ  theo quy định

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ  và gửi lại cá nhân, tổ chức Giấy biên nhận

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo lịch hẹn ở Giấy biên nhận để nhận kết quả

IV. Thay đổi vốn điều lệ

1. Trường hợp được tăng vốn điều lệ

Công ty có thể tăng vốn điều lệ công ty khi : tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật doanh nghiệp.

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp được giảm vốn điều lệ

Ngoài hình thức tăng vốn điều lệ công ty để mở rộng quy mô công ty, thì công ty cũng có thể thực hiện hình thức giảm vốn điều lệ công ty khi:

 • Hoàn trả vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2014
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014.

3. Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ

3.1. Thành phần hồ sơ

Thông báo về việc tăng/ giảm vốn điều lệ của công ty theo mẫu do pháp luật quy định.

Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc tăng/giảm vốn điều lệ của công ty.

Danh sách thành viên/cổ đông mới nếu việc tăng/giảm vốn điều lệ làm thay đổi thành viên/cổ đông công ty,

Các tài liệu, báo cáo tài chính của công ty đến thời điểm tăng/giảm vốn điều lệ.

Giấy ủy quyền để Ecobiz thực hiện thủ tục

3.2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức soạn thảo hồ sơ  theo quy định

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ thủ tục tăng/ giảm vốn điều lệ và gửi lại cá nhân, tổ chức Giấy biên nhận

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 • Trường hợp hồ sơ tăng/giảm vốn điều lệ được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới
 • Trường hợp hồ sơ tăng/giảm vốn điều lệ không được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông báo lý do

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo lịch hẹn ở Giấy biên nhận để nhận kết quả

V. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp của bạn cần thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh mà chưa biết thực hiện như thế nào? Hãy đề Ecobiz tư vấn  hỗ trợ bạn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Biên bản về việc thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Giấy giới thiệu của công ty

Thời hạn: Từ 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Quy trình thực hiện:

Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

Nộp hồ sơ, làm các thủ tục với Phòng ĐKKD

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

VI. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1. Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô và sự phát triển của nó. Sau khi chuyển đổi doanh nghiệp (sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh (giấy đăng ký doanh nghiệp), công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

* Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi công ty)

Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần

Công ty 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần

Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần

Công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó

Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ DNTN lên TNHH, từ TNHH lên công ty cổ phần, DNTN không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.

2. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

2.1 Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
 • Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực

Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự

Kèm theo một số giấy tờ:

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên:

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh

Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH và ngược lại:

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

2.2. Quy trình tiến hành thủ tục

Bước 1: Tiến hành soạn thảo hồ sơ  theo quy định

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ  và gửi lại cá nhân, tổ chức Giấy biên nhận

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo lịch hẹn ở Giấy biên nhận để nhận kết quả

Bước 6: Tiến hành khắc lại con dấu và thông báo mẫu dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp